Automatický horkovodní kotel na plynná a kapalná paliva

( Typová řada THH - 11 velikostí - výkony od 650 do 5200 kW. )

Palivo - zemní plyn, svítiplyn, kapalný plyn, nafta, LTO, TTO.

Provozní přetlak - maximální provozní přetlak 1,4 MPa.

Provozní teplota - teplota výstupní horké vody při provozním přetlaku

Provedení - třítahové s plamencem, chlazenou obratovou komorou, uzavřenou membránovou stěnou, dvěma tahy žárových trubek, nechlazenou druhou obratovou komorou a kouřovým sběračem. Kotle jsou dodávány standardně v pravém provedení (ovládání zprava). Na přání lze kotle dodat v provedení levém.


... další informace o tomto produktu jsou uvedeny v katalogových listech, které můžete najít po kliknutí zde