Kontejnerové kotelny

Kontejnerové kotelny jsou mobilním zdrojem páry nebo teplé vody pro technologické nebo topenářské účely.

Její využití jako centrálního nebo decentralizovaného zdroje je vhodné zvláště tam, kde je zapotřebí rychle realizovat výstavbu kotelny.

Umístění vyžaduje minimální prostor a rovněž minimální jsou požadavky na stavební úpravy.

Kotelny jsou kompletně vybaveny strojním i elektro zařízením umístěným do přepravitelného modulu.