Automatický nízkotlaký parní kotel na plynná a kapalná paliva
(typová řada THP-P, 6 velikostí, výkony od 125 do 1200 kW nízkotlaké páry)

Palivo - zemní plyn, svítiplyn, kapalný plyn, nafta, LTO, TTO.

Provozní přetlak - maximální provozní přetlak je 0,05 MPa.

Provozní teplota syté páry - teplota páry na výstupu z kotle je dána teplotou páry při daném provozním přetlaku tj. 111,4oC.

Provedení - třítahové s plamencem, chlazenou obratovou komorou uzavřenou zavodněnou stěnou, dvěma tahy žárových trubek, nechlazenou druhou obratovou komorou a kouřovým sběračem.


... další informace o tomto produktu jsou uvedeny v katalogových listech, které můžete najít po kliknutí zde