Automatický spalinový kotel pro využití odpadního tepla

Slouží pro využití odpadního tepla pecí spaloven, spalovacích motorů kondenzačních jednotek, plynových turbín nebo jiných zdrojů.

Provozní teplota - je dána charakterem provozního média
                              (teplovodní, parní)

Provozní přetlak - max. provozní přetlak 1,6 Mpa

Provedení - jednotahové, dvoutahové nebo třítahové. Skutečné provedení je vždy závislé na požadovaných
                    výstupních parametrech provozního média a vstupních údajích


... další informace o tomto produktu jsou uvedeny v katalogových listech, které můžete najít po kliknutí zde