Automatický parní středotlaký kotel na plynná a kapalná paliva
(typová řada THS, 13 velikostí, výkony od 1 do 12 t/h středotlaké syté nebo přehřáté páry)

Palivo - zemní plyn, svítiplyn, kapalný plyn, nafta, LTO, TTO.

Provozní přetlak – standardní dodávka do 1,6 MPa, vyšší přetlaky na přání.

Provozní teplota syté páry - teplota páry na výstupu z kotle je dána teplotou páry při daném provozním přetlaku.

Provozní teplota přehřáté páry - provozní teplota přehřáté páry je stanovena požadavkem zákazníka.

Provedení - třítahové s plamencem, chlazenou obratovou komorou uzavřenou membránovou stěnou, dvěma tahy žárových trubek, nechlazenou druhou obratovou komorou a kouřovým sběračem. U přehřáté páry je přehřívák umístěn v přední obratové komoře mezi druhým a třetím tahem.

Ekonomizér (EKO) - je výměník tepla integrovaný do spalinovém tahu předehřívající napájecí vodu. Pomocí EKO se dosáhne zvýšení účinnosti o 3,5-4 %.


... další informace o tomto produktu jsou uvedeny v katalogových listech, které můžete najít po kliknutí zde