Automatický termoolejový kotel na spalování plynných nebo kapalných paliv

(typová řada THO, 11 velikostí o výkonu od 150 do 2500 kW)

Palivo - zemní plyn, kapalný plyn, ELTO, LTO a TTO

Provozní teplota
- max. provozní teplota 350 oC, je dána typem použitého
                              termooleje

Provozní přetlak - max. provozní přetlak 0,6 Mpa

Provedení - třítahové ze dvou spirálovitě vinutých řad ocelových trubek,
                   obratových komor a kouř. sběrače

... další informace o tomto produktu jsou uvedeny v katalogových listech, které můžete najít po kliknutí zde