Sjednání schůzky
+420 518 391 559

O firmě

Firma TH, s.r.o zajišťuje kompletní vývoj, konstrukci, výrobu a prodej kotlů a zařízení kotelen. Současně provádí kompletaci dodávek, uvádění zařízení do provozu, záruční a pozáruční servis.

Sortiment firmy zahrnuje teplovodní, kondenzační, horkovodní, nízkotlaké a středotlaké parní kotle, speciální výměníky pro využití tepla spalin a právě tak k nim přizpůsobené součásti tepelné techniky, jako jsou hořáky, regulace, rozdělovače, čerpadla a další technologická zařízení.

Ucelený široký výrobní program, který se produkuje ve výrobním závodě v Ratíškovicích uspokojí většinu potřeb zákazníků. Případné nestandardní požadavky odběratelů řešíme zakázkovou výrobou.

Výhody třítahových kotlů

Moderní třítahové kotle jsou ekologické a úsporné. Protože prostorný plamenec a vedení spalin ve třech tazích se osvědčilo jako nejhospodárnější, budujeme nejvíce kotlů právě takto. Pro spalování kapalných a plynných paliv je třítahový kotel, díky své konstrukci, mimořádně vhodný.

  • Dimenzování a návrh kvality materiálu podle požadavků namáhání a tepelného zatížení
  • Konstrukční přizpůsobení potřebám plasticity při pohlcení tepelných napětí
  • Obsáhlé využití tepla ochlazováním tepelně osálávaných ploch a snížení tepelných ztrát na minimum
  • Spalování při velmi nízkém obsahu emisí zaručuje šetrný provoz ve vztahu k životnímu prostředí a splňuje v plné míře požadavky zákona na ochranu ovzduší
  • Přetlakový provoz na straně spalin s vhodně navrženými rozměry plamence má za následek dokonalé vyhoření paliva a tím vysoký stupeň účinnosti
  • Nízké faktory ztrát společně s minimální spotřebou vlastní energie a optimální regulovatelnost zajišťují hospodárný provoz
  • Vysokou provozní bezpečnost a dlouhou životnost zajišťuje celková konstrukce kotle která vychází z dlouholetých zkušeností techniků firmy TH v oboru navrhování a provozu parních kotlů a použitých materiálů.
  • Velké vodní objemy kotlů s dobrou vlastní cirkulaci zajišťují bezpečný přenos tepla teplosměnných ploch.
  • Velký parní prostor a velká vypařovací plocha v kombinaci se specielně upraveným výstupním hrdlem páry s optimální rychlostí vystupující páry omezuje výskyt vodních kapek ve vystupující páře a tím zvyšuje její kvalitu.
  • Kotel se dodává standardně v pravém nebo levém provedení a s odtahem spalin zadním nebo horním. (pravé provedení viz. náčrt kotle, levé – zrcadlový obraz)
  • Třítahový kotel s nízkým zatížením spalovacího prostoru (
  • Nepatrné ztráty tepla sáláním díky minimálně 100–200 mm silné tepelné izolaci, tepelně izolovanému sběrači spalin a vodou chlazené zadní stěně obratové komory.
  • Vyzdívky čistících otvorů a průlezů do spalinové části kotle jsou vyrobeny ze speciálních vysoce odolných izolačních žárobetonů.
  • Jednoduchou obsluhu a servis zajišťuje snadná přístupnost obslužných a čistících míst.
  • Pochozí izolace na horní straně kotle která je standardní dodávkou usnadňuje montáž a údržbu a chrání tepelnou izolaci pře poškozením.

Nabídka kotlů

Kontaktujte nás

Setkejte se s námi, rádi probereme vaše požadavky

Napište nám

Zanechte zprávu nebo kontakt, přijedeme za vámi